Zeszyty naukowe
Autor: Damian Dunajko, Izabela Klepacka-Dunajko 173
Strony: 173-183
DOI: 10.18276/SIP.2015.41/2-15
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące związku pomiędzy wartością wskaźnika przedsiębiorczości gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa śląskiego a odległością tych gmin od ośrodków gospodarczych. Przyjęto, że głównymi ośrodkami gospodarczymi województwa śląskiego są miasta powiatowe: Będzin, Bielsko-Biała, Bieruń, Cieszyn, Częstochowa, Gliwice, Kłobuck, Lubliniec, Mikołów, Myszków, Pszczyna, Racibórz, Rybnik, Tarnowskie Góry, Wodzisław Śląski, Zawiercie, Żywiec. Wskaźnik przedsiębiorczości został określony jako liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON w przeliczeniu na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym. Odległości gmin wiejskich od ośrodków gospodarczych zostały wyrażone jako najkrótsze odległości drogowe. Stwierdzono, że występuje statystyczna zależność między wartością wskaźnika przedsiębiorczości w gminie wiejskiej
a jej odległością od ośrodka gospodarczego.
Słowa kluczowe: obszary wiejskie, przedsiębiorczość, odległość, wskaźnik przedsiębiorczości, układ przestrzenny, województwo śląskie

SPATIAL DIVERSIFICATION OF THE ENTREPRENEURSHIP INDICATOR VALUE IN THE RURAL AREAS OF THE ŚLĄSK PROVINCE

Abstract
The article presents results of the research in relations between Śląsk rural communes’ entrepreneurship indicator and their distance to the main provincial economic centers. For the needs were chosen as Śląsk main economic centers are county cities: Będzin, Bielsko-Biała, Bieruń, Cieszyn, Częstochowa, Gliwice, Kłobuck, Lubliniec, Mikołów, Myszków, Pszczyna, Racibórz, Rybnik, Tarnowskie Góry, Wodzisław Śląski, Zawiercie, Żywiec. The entrepreneurship indicator was resented as a number of registered in the REGON system for 10 thousand inhabitants in the production age. The distance between them and rural areas were calculated as shortest road distance. A statistically significant dependency was found between the of entrepreneurship indicator and the distance from the economic centre.
Keywords: rural areas, entrepreneurship, distance, entrepreneurship indicator, spatial configuration, Śląsk Province
JEL codes: R11, R12