Zeszyty naukowe
Autor: Małgorzata Gawrycka, Anna Szymczak 185
Strony: 185-196
DOI: 10.18276/SIP.2015.41/2-16
pdfpełen tekst

Streszczenie
Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw są traktowane jako jeden z głównych czynników wzrostu gospodarczego. Ich wielkość i dynamika mogą mieć wpływ na zmiany w poziomie zatrudnienia. Światowy kryzys finansowy przyczynił się do spowolnienia dynamiki wzrostu oraz gwałtownego spadku w 2009 roku PKB w większości gospodarek świata. We wspomnianym okresie w Polsce zaobserwowano spowolnienie gospodarcze, które miało wpływ na decyzje przedsiębiorstw o skali inwestycji, w konsekwencji na zmiany w poziomie zatrudnienia. Jednak przyczyn zmian w obszarze inwestycji i zatrudnienia jest wiele, dlatego warto zastanowić się, czy środki finansowe napływające z UE w ramach perspektywy finansowej przypadającej na lata 2007–2013 miały wpływ na kształtowanie się podstawowych wskaźników decydujących o wzroście gospodarczym.
Celem niniejszego opracowania jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy środki finansowe pochodzące z UE przyczyniły się do wzrostu inwestycji i zatrudnienia w gospodarce polskiej w latach 2007–2013.
Słowa kluczowe: inwestycje, zatrudnienie, produkcja

CAPITAL INVESTMENT RELATIVE TO EMPLOYMENT TRENDS IN POLAND IN FINANCIAL PERSPECTIVE 2007–2013

Abstract
Contribution from capital expenditure propels business economic growth. The scale and pace of investment can also shift employment structures of a given enterprise. Global financial crisis caused the rate of economic growth to slow down and GDP values of most countries to fall abruptly in 2009. At that time, the rate of economic growth in Poland was indeed observed to have decelerated, affecting the scale of capital expenditure and thus, causing changes in employment trends. Considering the complex interplay between these two variables, however, the impact of the EU funds received in years 2007–2013 on key factors driving the economic growth should be reviewed.The following analysis is, thus, aimed at presenting trends of change in key economic growth factors: capital investment and employment, basing on the Polish economy perspective in years 2007–2013.
Keywords: production, employment, investment
JEL codes: D24, E21, E24