Zeszyty naukowe
Autor: Monika Paradowska 79
Strony: 79-88
DOI: 10.18276/sip.2015.42/2-07
pdfpełen tekst

Streszczenie
Zapewnienie efektywnego funkcjonowania systemów transportowych obszarów peryferyjnych w miastach bywa niejednokrotnie trudne, na co składa się wiele przyczyn. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących poziomu zrównoważenia, w tym funkcjonalności, transportu w peryferyjnej dzielnicy przemysłowej Opola Metalchem, jak też ocena planów władz miasta co do zmian w systemie transportowym dzielnicy. Zdiagnozowane zostały główne elementy systemu transportowego oraz problemy związane z funkcjami, jakie na badanym obszarze powinien on pełnić. Następnie omówiono plany władz miasta dotyczące zmian w zagospodarowaniu dzielnicy, w tym przekształceń systemu transportowego. Ostatnia część opracowania zawiera ocenę planowanych działań władz Opola.
Słowa kluczowe: zrównoważony system transportowy, Metalchem, Opole

PROBLEMS OF CREATING SUSTAINABLE TRANSPORT SYSTEMS IN PERIPHERAL URBAN AREAS – A CASE OF INDUSTRIAL DISTRICT METALCHEM IN OPOLE

Abstract
Ensuring the efficiency of transport systems of the peripheral urban areas is most often difficult. The aim of the paper is to present research results on the functionality of the transport system in an industrial district Metalchem in Opole, including requirements of sustainable transport development, as well as to assess the plans of the municipalities regarding changes in the local transport system. First, main elements of the transport system and key transport roles in the area were diagnosed. Then, actions planned by the local authorities to be taken in terms of changes in the transport system were elaborated. In the last part of the paper an attempt was made to evaluate the measures planned in the context of requirements of sustainable transport development as well as of transport needs of the system’s users.
Keywords: sustainable transport system, Metalchem, Opole
JEL Codes: R41, R42, Q01