Zeszyty naukowe
Autor: Elżbieta Broniewicz 21
Strony: 21-34
DOI: 10.18276/sip.2015.42/2-02
pdfpełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie analizy efektywności kosztowej polityki ochrony środowiska w Polsce w latach 2002–2012. Zaprezentowano wskaźniki efektywności kosztowej w trzech głównych dziedzinach ochrony środowiska: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, gospodarka ściekowa i gospodarka odpadami. Dokonano również porównań wskaźników efektywności kosztowej w układzie międzynarodowym.
Słowa kluczowe: efektywność kosztowa, polityka ochrony środowiska

COST EFFECTIVENESS ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL POLICY IN POLAND

Abstract
The aim of this paper is to present a cost-effectiveness analysis of the environmental policy in Poland in the period 2002–2012. The cost-effectiveness index presented in three main areas of environmental protection: protection of climate and ambient air, wastewater and waste management. Also made comparisons to the cost-effectiveness index in the international comparison.
Keywords: cost-effectiveness analysis, environmental policy
JEL Code: Q58