Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Szopik-Depczyńska 79
Strony: 79-89
DOI:10.18276/sip.2015.39/1-07
pdfpełen tekst

Streszczenie
Bankowość należy do najdynamiczniej rozwijających się usług w gospodarce światowej. Udział transakcji finansowych, za którymi nie następuje fizyczny przepływ towarów ani usług materialnych, w znaczny sposób przewyższa wartość tradycyjnego obrotu handlowego. Jednym z wielu środków będących w dyspozycji dzisiejszego banku, dzięki któremu może on dostatecznie wyróżniać się na rynku, jest wysoka jakość obsługi. Działania w kierunku wdrażania jakości mogą zapewnić bankowi działalność przynoszącą dochody zapewniające rozwój. Wzrastająca konkurencja na rynku usług bankowych spowodowała, że banki dokonują weryfikacji stosunku do swoich klientów. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie tematyki zarządzania jakością usług w odniesieniu do tak specyficznego rodzaju działalności, jaką jest działalność banków. Artykuł opiera się na studiach literaturowych z tego zakresu.
Słowa kluczowe: zarządzanie, jakość, usługi, bank

QUALITY MANAGEMENT AND SPECIFICITY OF BANKING SECTOR ENTERPRISES

Abstract
The fundamental purpose of this article is to enlighten the essence of achieving high bank service quality. The level of competition in this sector results in the fact that still quality is the essential factor in achieving competitive advantage. Every bank that wants to have a significant position in the market cannot forget about the high quality while elaborating on the strategy of its activity. The article proves that quality is the only method of surviving in the more and more competitive market.
Keywords: management, quality, services, banks
JEL code: G21