Zeszyty naukowe
Autor: Anna Wieczorek-Szymańska 91
Strony: 91-100
DOI:10.18276/sip.2015.39/1-08
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule zaprezentowano koncepcję organizacji fraktalnej jako nowoczesnej formy organizacji, która odpowiada wymaganiom gospodarki sieciowej. Przedstawiono różne ujęcia definicyjne fraktali, ich cechy charakterystyczne, a także potencjalne wady i zalety wdrażania struktury fraktalnej.
Słowa kluczowe: gospodarka sieciowa, organizacja fraktalna, zarządzanie

THE FRACTAL ORGANIZATION IN THE NEW ECONOMY

Abstract
In the article the author presents the idea of fractal organization as the one that faces demands of The New Economy. Different definitions of fractal, its characteristics and potential advantages and disadvantages are shown.
Keywords: The New Economy, fractal organization, management
JEL code: L22