Zeszyty naukowe
Autor: Joanna Wiśniewska 101
Strony: 101-111
DOI:10.18276/sip.2015.39/1-09
pdfpełen tekst

Streszczenie
Ukształtowany pod presją zmian otoczenia nowy paradygmat organizacji lokujący w jej centralnym miejscu zasoby wiedzy zmienia nieco sens i zakres strategii technicznej. Z tego względu głównym celem artykułu jest określenie istoty i zakresu strategii technologicznej w rozwoju współczesnych organizacji.
Słowa kluczowe: strategia, technologia, organizacja

TECHNOLOGY STRATEGY IN THE DEVELOPMENT OF MODERN ORGANIZATION

Abstract
A new paradigm formed under the pressure of changes in the environment of the organization, locating the knowledge in the central place, modifies meaning and scope of the technological strategy. Therefore, the main aim of this article is to define the nature and the role of technology in the strategy of development of modern organizations.
Keywords: strategy, technology, organization
JEL codes: O30, O32