Zeszyty naukowe
Autor: Maciej Mitręga, Justyna Laskowska-Witek 25
Strony: 25-36
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono tzw. zdolność przedsiębiorstwa do współtworzenia wartości z klientem jako wyłaniający się obiekt badań w marketingu i zaproponowano narzędzie pomiarowe służące do pomiaru tej zdolności. Zaprezentowane są też wyniki badań bezpośrednich umożliwiające ocenę zaproponowanego modelu pomiarowego, a także wnioski dotyczące możliwości wykorzystania tego modelu w dalszych badaniach.
Słowa kluczowe: logika usługowa, marketing, współtworzenie wartości z klientem, dynamiczne zdolności organizacji

ROUTINES OF CUSTOMER VALUE CO-CREATION – CONCEPTUALIZATION AND MEASUREMENT

Abstract
This paper proposes so-called customer value co-creation capability as and emerging research area in marketing and it develops the measurement tool adjusted to this capability. The paper presents results of field research that allows for measurement model testing. Suggestions for further research are discussed.
Keywords: service dominant logic, marketing, customer value co-creation, dynamic capabilities
Kod JEL: M31