Zeszyty naukowe
Autor: Magdalena Grębosz, Jacek Otto 99
Strony: 99-111
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
W artykule poruszono problematykę współpracy przedsiębiorstw w ramach zarządzania marką w warunkach globalizacji, która w dzisiejszych czasach determinuje rozwój rynku. W artykule zaproponowano podział form współpracy przedsiębiorstw w obszarze zarządzania markami, w kontekście ich ekspansji na rynki międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem rynku europejskiego. Wyróżniono m.in. współpracę w obszarze wspólnej komunikacji marketingowej marek partnerskich oraz w ramach co-brandingu (na poziomie symbolicznym i funkcjonalnym).
Słowa kluczowe: marka, zarządzanie marką, globalizacja, współpraca

COOPERATION IN THE AREA OF BRAND MANAGEMENT IN CONTEXT OF GLOBALISATION

Abstract
The article presents the issues of cooperation between enterprises in the area of brand management, in globalization’s conditions, that today determine market development. In the paper, the division of possible forms of cooperation in the framework of brand management, in context of their expansion into international markets, with a particular focus on the European market, is proposed. Among different forms of cooperation, two main possibilities were distinguished: cooperation concerning common brand communication and co-branding
strategy (at both levels: functional and symbolic).
Keywords: brand, globalization, cooperation, brand management
Kod JEL: M16, M31