Zeszyty naukowe
Autor: Krzysztof Hauke 113
Strony: 113-125
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Strona internetowa (WWW) jest najlepszą formą wizytówki każdej firmy. Każdy, kto prowadzi działalność o charakterze biznesowym i nie tylko, stara się od samego początku widzieć swoje poczynania w zasobach sieci internetowej. Firmy wykorzystują możliwości nowych technologii do prowadzenia swojej działalności biznesowej.. Prowadzą działania marketingowe, aby osiągnąć zamierzony cel biznesowy. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na zwiększenie popularności strony, a zarazem firmy w Internecie jest jej pozycjonowanie. Od wielu lat stanowi to istotny aspekt każdej kampanii marketingowej prowadzonej w sieci. Celem artykułu jest wyspecyfikowanie najważniejszych narzędzi firmy Google do prowadzenia akcji marketingowych w firmie. Zastosowanie narzędzi na stronach WWW pozwoli na skuteczne pozyskiwanie nowych użytkowników korzystających z wyszukiwarek.
Słowa kluczowe: marketing, marketing internetowy, pozycjonowanie stron WWW, Search Engine Marketing (SEM)

FUNCTIONALITY OF THE TOOLS GOOGLE IN SEARCH ENGINE MARKETING

Abstract
Website (WWW) is the best form of any business card. Anyone who operates a business nature and not just trying to see from the very beginning of his ways in the resources of the Web. Companies taking advantage of new technologies to conduct its business. Lead marketing efforts in order to achieve the intended business purpose. One of the most effective ways to increase your website popularity, and also online business is its positioning. For many years, this is an important aspect of any marketing campaign carried out in the network. The purpose of this article is to specify the most important tools of Google to conduct marketing activities in the company. Use the tools on the web will effectively attract new users of search engines.
Keywords: marketing, internet marketing, SEO websites, Search Engine Marketing (SEM)
Kod JEL: L86