Zeszyty naukowe
Autor: Ewa Nowakowska 285
Strony: 285-297
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Artykuł poświęcony jest rodzajom więzi relacyjnych, które łączą zarówno personel medyczny, jak i pacjentów i instytucje służby zdrowia. Wykazano dwupoziomowy charakter tychże relacji w podziale na więzi formalne, społeczne i strukturalne między personelem medycznym, pacjentami a instytucjami służby zdrowia.
Słowa kluczowe: więzi relacyjne, służba zdrowia, opieka zdrowotna, personel medyczny, usługi

MORPHOLOGY OF RELATIONSHIP BONDINGS IN HEALTHCARE INSTITUTIONS

Abstract
An article represents types of relationship bonds in insistutions of medical services including bondings between doctors, nurses, patients and healt institutions. Also this article shows multiple level of this bondings, which can be divided into formal, social and structural bonds.
Keywords: relationship bonding, health, healthcare, medical staff, services
Kod JEL: I11