Zeszyty naukowe
Autor: Anita Proszowska 313
Strony: 313-326
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
W artykule zaprezentowano ewolucję funkcji targów gospodarczych, ich współczesny obraz oraz perspektywy rozwoju w dobie marketingu doświadczeń. W pracy scharakteryzowano zmiany zachodzące na współczesnym rynku istotne dla rozwoju targów i ich wykorzystania przez przedsiębiorstwa. Marketing doświadczeń został pokazany jako główna determinanta rozwoju i przeobrażeń targów gospodarczych w przyszłości. W podsumowaniu zostały wymienione czynniki sprzyjające rozwojowi targów gospodarczych i potencjalne kierunki zmian w wykorzystaniu tej formy promocji przez przedsiębiorców.
Słowa kluczowe: targi gospodarcze, rola i funkcje targów, marketing doświadczeń

TRADE FAIRS IN THE ERA OF EXPERIENTIAL MARKETING

Abstract
The article shows the evolution of trade fairs’ functions, their contemporary image and prospects for development in the age of experiential marketing. The main changes in the use of business tools essential for market policy are characterised in this paper. Experiential marketing is shown as the main factor of the development and transformations of trade fairs in the future. In the summary factors conducive to the development of trade fairs in the future and potential trends in the use of this form of promotion are presented.
Keywords: trade fairs, role of trade fairs, experiential marketing
Kod JEL: M300