Zeszyty naukowe
Autor: Aleksandra Całka 327
Strony: 327-337
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono sposoby wykorzystania nowych technologii w komunikacji marketingowej z pacjentami przez prywatne ośrodki opieki zdrowotnej w Polsce. Wzrost znaczenia nowych technologii determinuje konieczność zmiany w podejściu do komunikacji marketingowej przedsiębiorstw, w tym również ośrodków opieki zdrowotnej. W artykule zostały również sformułowane pytania badawcze do dalszej eksploracji. Artykuł został stworzony w oparciu o analizę dostępnej literatury oraz badanie eksploracyjne.
Słowa kluczowe: komunikacja marketingowa, nowe technologie, opieka zdrowotna, badanie eksploracyjne

NEW TECHNOLOGIES IN MARKETING COMMUNICATION IN HEALTH CARE

Abstract
The article presents the usage of new technologies in marketing communication by private healthcare companies. The increasing infl uence of new technologies causes the need to change the approach in marketing communication, also in healthcare. The paper contains also research questions for further exploration. Article is bases on an analysis of reports, literature studies and exploratory studies.
Keywords: marketing communication, new technologies, health care, exploratory research
Kod JEL: M3