Zeszyty naukowe
Autor: Mariola Grzybowska-Brzezińska 381
Strony: 381-392
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Celem badań była identyfikacja i ocena instrumentów marketingu personalnego realizowanego w wybranych przedsiębiorstwach funkcjonujących w sektorze produkcji, usług edukacyjnych, usług finansowych i handlowych. Badania realizowano metodą wywiadu bezpośredniego wśród pracowników firm, wykorzystując standaryzowany kwestionariusz ankiety. W badanych przedsiębiorstwach idea budowania relacji z pracownikami jest w dość dużym stopniu wykorzystywana poprzez działania w zakresie poprawy warunków pracy, wykorzystania odpowiednich technik motywacji, wyznaczania ścieżki kariery zawodowej pracowników czy tworzenia dobrych relacji pracodawcy z pracownikami. Brak działań pracodawców w zakresie marketingu personalnego zidentyfikowano w podmiotach handlu detalicznego.
Słowa kluczowe: marketing personalny, marketing kadrowy, zarządzanie zasobami ludzkimi

INSTRUMENTS OF PERSONNEL MARKETING IN MANUFACTURING AND SERVICE COMPANIES

Abstract
Our study was carried out using a questionnaire survey among a group of 160 people – employees of Michelin, the University of Warmia-Mazury, Deutsche Bank, Bank PKO BP and supermarket chains Lidl and Ladybugs. Analysis of collected data allowed to conclude that companies in Warmia-Mazury assumptions apply personal marketing in a fairly large extent by the use of the main instruments of this concept, such as improving working conditions, adequate motivation, setting career paths of employees, the opportunity to develop, deliver training, friendly, good relations with employees the employer. It is important that each year marketing personnel is becoming increasingly desirable part of the labor market. It follows therefore that in the future application of this concept will be a necessity.
Keywords: personnel marketing, human resource management
Kod JEL: M12, M14, M31