Zeszyty naukowe
Autor: Edyta Rudawska 393
Strony: 393 - 405
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Koncepcja wartości w marketingu relacji stanowi obszar rosnącego zainteresowania. W zdecydowanej większości opracowań odnosi się ją jednak do wartości klienta. W niniejszym artykule skoncentrowano się na idei wartości pracownika w organizacji, zarówno w ujęciu wartości pracownika dla organizacji, jak i wartości, jaką organizacja powinna tworzyć, komunikować i dostarczać pracownikom w celu kreowania z nimi trwałych relacji.
Słowa kluczowe: wartość pracownika dla fi rmy, wartość dla pracownika, relacje z pracownikami, marketing relacji

VALUE CONCEPT IN EMPLOYEE – ORGANISATION RELATIONS

Abstract
The concept of value in relationship marketing is a theme of growing interest. In most studies, however, it refers to the value of the customer. The following paper focuses on the concept of employee value in the organisation. The Author concentrates on both the concept of employee value for the organisation and the value the organisation should create, communicate and deliver to the employee in order to create lasting relations with them.
Keywords: employee value for the customer, value for the customer, employee relations, relationship marketing
Kod JEL: M31