Zeszyty naukowe
Autor: Milena Gojny-Zbierowska 51
Strony: 51-63
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Dynamiczne zmiany otoczenia organizacji i jego silna konkurencyjność oraz wyzwania wynikające z potrzeby ciągłego podnoszenia efektywności zespołów przyczyniają się do coraz większego zainteresowania potencjalnymi korzyściami wynikającymi z budowania systemów o wysokiej efektywności (high-performance work systems – HPWS) jako czynnika zwiększającego przewagę na rynku1. Ostatnie dekady przyniosły wiele badań łączących HPWS z efektywnością organizacji2. Praktyki zarządzania zasobami ludzkimi mają w tej relacji rolę pośredniczącą3. W artykule podjęto tematykę systemów wysokiej efektywności. Jest to opracowanie teoretyczne, którego celem jest ukazanie praktyk zarządzania zasobami ludzkimi kluczowych dla systemów pracy o wysokiej efektywności.
Słowa kluczowe: wysoce efektywne systemy pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi, efektywność

HRM PRACTICES IN HPWS

Abstract
High demand and competition for employee and managerial talent has led to increasing interest in understanding the potential benefits of using high-performance work systems (HPWS) as a means to maximize firms’ competitive advantage33. During the past decade, there has accumulated a body of empirical studies investigating the linkage between human resource management and firm performance 34. HR management practices do not directly influence corporate performance, but rather do so indirectly by influencing the motivation, behaviour and performance of employees35. HPWS refer to a broad set of separate but interconnected HR management practices, including comprehensive recruitment and selection procedures, compensation and performance management systems, and employee involvement and training, which are designed to enhance employee and firm performance outcomes through improving workforce competence, attitudes, and motivation. This paper aims to present the key practices in HR field in building high performance work systems revealed in literature review.
Keywords: High Performance Work System, Human Resources Management, Performance
JEL Codes: M5, J24