Zeszyty naukowe
Autor: Justyna Trippner-Hrabi, Ewa Stroińska 209
Strony: 209-218
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
W obecnych czasach kompetentne organizacje to takie, które nie tylko posiadają pojedynczych pracowników reprezentujących różne umiejętności oraz charakteryzujących się rozbudowaną wiedzą ogólną i specjalistyczną, ale również takie, które posiadają pracowników potrafiących współpracować razem tworząc zespoły wiedzy. Istotnym jest właściwe budowanie i zarządzanie podmiotami gospodarczymi, gdzie winna występować równowaga między doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami zatrudnionych, dzięki czemu zwiększa się kreatywność i potencjał nie tylko indywidualny, ale i zbiorowy. Nowoczesne firmy dążąc do sukcesu i budowania przewagi konkurencyjnej zdają sobie coraz częściej sprawę, że nie są w stanie osiągnąć określonych efektów odwołując się jedynie do tradycyjnych rozwiązań systemu zarządzania. Z tego też względu poszukują nowych rozwiązań wspierających efektywność i skuteczność ich funkcjonowania. Jednym z pomysłów jest zwrócenie uwagi na kompetencje i adekwatne zarządzanie nimi. Kompetencje są pochodną wiedzy, która skumulowana jest w umysłach pojedynczych  pracowników. Zarządzający uświadamiają sobie, że sukces nie jest jedynie wysiłkiem pojedynczych pracowników, ale całych zespołów, w których dokonuje się proces kodyfikacji wiedzy. Istotnym, zatem jest właściwe budowanie i zarządzanie podmiotami, gdzie winna występować równowaga miedzy doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami zatrudnionych, dzięki czemu zwiększa się kreatywność i potencjał nie tylko indywidualny, ale i zbiorowy.
Słowa kluczowe: zarządzanie zespołami, zarządzanie wiedzą, organizacja

ORGANIZATIONAL CHARACTERISTICS OF KNOWLEDGE TEAMS – THEORETICAL APPROACH

Abstract
If organizations want to be competitive in local and global markets, they must bring unique products and services solutions. Forming knowledge teams is possible thanks to new technology that neutralize time and geographical barriers. Those organizations are able to make use of the best world’s experts, practitioners and knowledge bases.
Other reasons for creating these teams is the fact that more and more companies realize different projects that should be performed by adequate teams.
The main objective of this paper is to describe the fundamental features of arising, functioning and developing the knowledge team’s organization. This subject has not been described in literature yet.
Keywords: team management, knowledge management, organization
JEL Codes: D03, D21, D83