Zeszyty naukowe
Autor: Beata Bieńkowska 245
Strony: 245-256
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
W artykule podjęto próbę zidentyfikowania najważniejszych wyzwań z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim w placówkach niepublicznych. Są to wyzwania wynikające ze specyfiki takich podmiotów, które bazują na tych samych przepisach prawnych co ich publiczne odpowiedniki, a jednak mogą być znacznie bardziej elastyczne, ustalając chociażby zasady zarządzania ludźmi. Bardzo ogólnie również przedstawiono wyniki badań dotyczących porównania oceny poziomu satysfakcji z pracy w obydwu typach placówek. Przyjęto, że w placówkach oferujących usługi edukacyjne satysfakcja z pracy zatrudnionych w nich nauczycieli może stanowić kluczowy czynnik sukcesu organizacji.
Słowa kluczowe: kapitał ludzki, szkoła niepubliczna, satysfakcja z pracy

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT CHALLENGE IN NON-PUBLIC EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Abstract
In the article the author aims at the most important challenges for Human Capital Management in non-public schools in Poland. Problems concern usually the law system. Nonpublic educational institutions are usually more flexible and do not have to follow all the law rules that the public ones do. Author mentioned also the results of research concerning the evaluation of job satisfaction level in both types of schools: public and non-public. Job satisfaction of teachers has been considered as the key factor of market comparative advantage in institutions offering educational and training services.
Keywords: human capital, non-public school, job satisfaction
JEL Codes: J24, M54