Zeszyty naukowe
Autor: Piotr Blicharz 257
Strony: 257-267
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Głównym celem artykułu jest przedstawienie koncepcji kapitału intelektualnego i charakterystyki sektora doradczo-szkoleniowego oraz zaprezentowanie wyników badań własnych, w tym oceny wybranych zmiennych kapitału ludzkiego. W pierwszej części artykułu zdefiniowano kapitał intelektualny, w drugiej dokonano krótkiej analizy sektora doradczo- -szkoleniowego, zaś w ostatniej przedstawiono metody badań oraz ich wyniki.
Słowa kluczowe: kapitał ludzki, kapitał intelektualny, szkolenia, doradztwo

ANALYSIS OF SELECTED VARIABLES INTELLECTUAL CAPITAL ON THE EXAMPLE OF COMPANIES TRAINING – COUNSELLING SECTOR

The article presents the concept of intellectual capital and the characteristics of the sector consulting – training and presents results of research, including evaluation of selected variables of human capital. The first part of the article contains definitions of intellectual capital, the second made a brief analysis of the training – consulting sector, and the last but not least shows the test methods and their results.
Keywords: human capital, intellectual capital, training, counselling
JEL Code: O34