Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Włodarczyk 397
Strony: 397-409
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Celem artykułu jest próba przybliżenia aspiracji edukacyjnych Polaków w zakresie „edukacji przez całe życie” (ang. Lifelong Learning – LLL). Szczególne znaczenie przypisano edukacji przez Internet (e-learning) jako jednej z form LLL. W związku z realizacją zamierzonego celu w artykule przedstawiono zarówno rozważania teoretyczne, jak i subiektywne oceny Polaków na temat edukacji LLL, w tym e-learningu oraz ich roli w procesie zdobywania wykształcenia, motywacji i zmianie aspiracji edukacyjnych. Dla celów analizy wykorzystano głównie wyniki raportów publikowanych przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu ze Szczecina, a jako materiał pomocniczy fragment wyników badań ankietowych przeprowadzonych przez autorkę oraz dane publikowane przez GUS i CBOS.
Słowa kluczowe: edukacja, kształcenie przez całe życie, e-learning

E-LEARNING AS AN ELEMENT OF LIFELONG LEARNING. THE EXAMPLE OF POLISH SOCIETY

Abstract
The article is aimed at presenting educational aspirations of Polish people in terms of lifelong learning (LLL). Special attention was paid to e-learning as one of forms of LLL. To accomplish this objective, the Author referred both to theory and subjective opinions expressed by the Poles about LLL, with specific reference to e-learning, and its role in receiving education, becoming motivated and changing one’s educational aspirations. The Author based her analysis on the reports published by the West Pomeranian Business School (ZPSB) in Szczecin and the findings of questionnaire survey she has conducted.
Keywords: education, lifelong learning, e-learning
JEL Codes: I23, I25, O15