Zeszyty naukowe
Autor: Magdalena Knapińska 171
Strony: 171-183
DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-13
pdfpełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest prezentacja, analiza i ocena zmian, jakie dokonały się na polskim rynku pracy w okresie transformacji ustrojowej w związku ze zmianą roli państwa w gospodarce. W pierwszej części omówiono zawodność mechanizmu rynkowego identyfikowaną na rynku pracy, która była przyczynkiem do ingerencji państwa w procesy zachodzące na rynku pracy. W części drugiej wskazano na zmiany, jakie zaszły w zatrudnieniu w ramach sektora publicznego. W części trzeciej przedstawiono efekty uelastyczniania rynku pracy, a w części czwartej – zmiany w prowadzeniu polityki rynku pracy. W podsumowaniu zawarto model struktury czynników, jakie miały wpływ na rynek pracy w Polsce okresu transformacji.
Słowa kluczowe: makroekonomia, rynek pracy, rola państwa

CHANGE OF GOVERNMENT ROLE ON POLISH LABOUR MARKET IN TRANSITION PERIOD, SELECTED ASPECTS

Abstract
The goal of elaboration is presentation, analysis and evaluation of changes on Polish labour market in transition period connected with change of government role in economy. In the first part of the article the market failures identified on the labour market have been presented. They determined the interference of the government into the labour market processes. In the second part the employment changes in the public sector have been illustrated. In the third part the effects of the process of creating flexibility on the Polish labour market have been presented. Finally, in the fifth part the evaluation of active labour market policy has been discussed. The conclusion of the elaboration contains the model of key issues determining the situation on the Polish labour market in the transition period.
Keywords: macroeconomics, labour market, role of state
JEL code: J80