Zeszyty naukowe
Autor: Danuta Miłaszewicz 209
Strony: 209-221
DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-16
pdfpełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań ankietowych kapitału społecznego przeprowadzonych wśród studentów na przełomie października i listopada 2013 roku. Przeprowadzona analiza oparta została na modelowym ujęciem kapitału społecznego przedstawionym przez W. van Oorschota, W. Artsa i J. Gelissena. Zostało ono wykorzystane do ukazania kapitału społecznego (typu pomostowego) osób zaczynających edukację na poziomie akademickim. Wyniki badań i wnioski sformułowane na ich podstawie sugerują, że poziom pomostowego kapitału społecznego w ankietowanej grupie osób jest stosunkowo niski.
Słowa kluczowe: kapitał społeczny, typ pomostowy, badania ankietowe

STUDENT’S BRIDGING SOCIAL CAPITAL – EVIDENCE FROM A RESEARCH STUDY

Abstract
The aim of the paper is to present the results of a survey carried out among students in late October and early November 2013. The analysis described in the paper is based on the model approach to social capital as formulated by W. Van Oorschot, W. Arts and J. Gelissen. Their approach has been followed to present the social capital (in the form of bridging) possessed by individuals who begin their university education. The results of this survey and conclusions based on these findings suggest that the level of the bridging social capital among the individuals surveyed is relatively low.
Keywords: social capital, bridging social capital, survey
JEL codes: O43, Z13