Zeszyty naukowe
Autor: Maryla Bieniek-Majka 109
Strony: 109-119
DOI: 10.18276/SIP.2015.41/2-10
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono kształtowanie się wartości chrakteryzujących rynek owoców i warzyw. Omówiono kształtowanie się wielkości i intensywności produkcji, wskazano relację popytowo-cenową na owoce i warzywa oraz strukturę obrotów w handlu zagranicznym. Zwrócono uwagę na fakt wpływu sytuacji politycznej, która spowodowała zachwianie na rynku owoców i warzyw w 2014 roku. Przedstawione dane pozwalają stwierdzić, że ostatnia dekada dla producentów owoców i warzyw była sprzyjająca, czego efektem był rozwój tego sektora.
Słowa kluczowe: owoce i warzywa, rozwój, rynek

CHANGES ON THE FRIUT AND VEGETABLE MARKET IN POLAND AFTER JOINING THE EUROPEAN UNION

Abstract
The article explains the development of fruit and vegetable market features. It says how the production has developed and intesified, how demand and prices influence the fruit and vegetable market and the structure of turnover in external trade. It is stated that the last dacade was favourable for the fruit and vegetable producers and that is why the sector has developed. The article focuses on the influence of political situation on the marketthe imbalance of the situation in 2014 year.
Keywords: fruit, vegetables, development, market
JEL codes: Q02, Q11