Zeszyty naukowe
Autor: Bogdan Buczkowski, Anetta Kuna-Marszałek 121
Strony: 121-133
DOI: 10.18276/SIP.2015.41/2-11
pdfpełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest identyfikacja motywów polskich inwestycji bezpośrednich na przykładzie przedsiębiorstw z województwa łódzkiego. Wykorzystując dane z kwestionariusza ankiety, która została przeprowadzona w latach 2012–2014, pokazano, że tradycyjne motywy rynkowe są najważniejsze przy podejmowaniu decyzji o dokonywaniu zagranicznych inwestycji bezpośrednich przez firmy z regionu. Znacznie mniej istotne są motywy kosztowe i zasobowe, a najmniej ważne są motywy administracyjno-prawne (polityczne) i motyw ryzyka. Można to wytłumaczyć specyfiką działania przedsiębiorstw i stopniowym angażowaniem w proces internacjonalizacji. Jest on zazwyczaj poprzedzony osiągnięciem sukcesu na rynku krajowym i zaczyna się od działalności eksportowej. Dopiero z chwilą akumulacji zasobów firmy decydują się na inwestycje na dobrze znanych i bliskich geograficznie rynkach zagranicznych.
Słowa kluczowe: polskie inwestycje bezpośrednie, motywy internacjonalizacji, województwo łódzkie

MOTIVES OF POLAND’S OFDI. EXAMPLE OF ENTERPRISES FROM LODZ REGION

Abstract
In this paper we examine the determinants of the Polish outward foreign direct investment at a regional level. Using survey data from a questionnaire that was conducted in the years 2012–2014, we show that traditional market-related determinants act as the main drivers for the outward FDI of the Lodz region. Much less important are cost and resource related motives while political (administrative and legal) determinants alongside the risk related ones are of little importance in making decisions on FDI. This can be explained by trade related nature of the Lodz region OFDI and stepwise involvement of the companies in the process of internationalization that is preceded by the success on the domestic market and starts usually from export activities, and only after collecting adequate resources, companies invest in well-known and close markets.
Keywords: Polish OFDI, motives of internationalization, Lodz voivodship
JEL codes: F21, F23