Zeszyty naukowe
Autor: Anna Cudowska-Sojko 135
Strony: 135-145
DOI: 10.18276/SIP.2015.41/2-12
pdfpełen tekst

Streszczenie
Opracowanie ma na celu wskazanie wpływu kryzysu z lat 2008–2009 na funkcjonowanie podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce w latach 2007–2013 z uwzględnieniem podmiotów działających w województwie podlaskim. Zastosowano metodę indukcyjno-dedukcyjną na podstawie danych statystycznych dostępnych w Głównym Urzędzie Statystycznym. Z analizy danych można wysunąć wniosek, że kryzys 2008–2009 miał wpływ na zmianę parametrów funkcjonowanie podmiotów z kapitałem zagranicznym, jednak nie tak wielki, jakby się spodziewano. W województwie podlaskim działa niecały 1% podmiotów z kapitałem zagranicznym zatrudniających tyle samo procent osób.
Słowa kluczowe: kryzys, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, podmioty z kapitałem zagranicznym

THE ECONOMIC CRISIS AND THE ACTIVITY OF COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL IN THE PODLASIE REGION IN 2008–2013

Abstract
This article aims to show the impact of the crisis of 2008–2009 the functioning of entities with foreign capital in Poland. The analysis covers the years 2007–2013 taking particular account of entities operating in Podlasie. Statistical data were used GUS. The analysis of data shows that the 2008–2009 crisis had little impact on the functioning of enterprises with foreign capital in Podlasie.
Keywords: crisis, foreign direct investment, campanies with the foreign capital
JEL codes: G01, D24, F29