Zeszyty naukowe
Autor: Sławomir Lisek 297
Strony: 297-307
DOI: 10.18276/SIP.2015.41/2-25
pdfpełen tekst

Streszczenie
Ważnym problemem są korzyści, jakie działalność przedsiębiorstw przynosi ich otoczeniu. Podmioty gospodarcze tworzące PKB, miejsca pracy pobudzające lokalną gospodarkę są ważnym ogniwem danego miasta, regionu, województwa czy kraju. Stan finansowy grupy przedsiębiorstw działających na danym terenie, obok kondycji poszczególnych przedsiębiorstw, powinien więc być przedmiotem zainteresowania polityków, mieszkańców, urzędników z danego terenu. W niniejszym artykule na podstawie danych empirycznych oceniono sytuację finansową pojedynczych przedsiębiorstw, a także podano różne warianty obliczenia syntetycznej miary sytuacji finansowej m dla całej grupy przedsiębiorstw.
Słowa kluczowe: miara syntetyczna, wielowymiarowa analiza porównawcza, sytuacja finansowa grupy przedsiębiorstw

APPLICATION OF THE SYNTHETIC MEASURE M IN THE PROCESS OF THE ECONOMICAL ANALYSIS GROUP OF ENTERPRISES

Abstract
Very important problem is social responsibility of the business enterprises. Business companies creates GDB, demand of job, increases economy of local city, county, country and other region. From this reasons, companies are important part of local community. Financial situation of the group of enterprises, working in city, county, country or other region, is of local community’s interest, as soon as financial condition of the separate company. In this article is depict how one can provide analysis financial situation of the enterprises, used m measure. And it was verified, based on the empiric data.
Keywords: financial situation of the enterprises, multivariate comparative analysis, synthetic measure
JEL codes: F21, F23