Zeszyty naukowe
Autor: Arvydas Survila, Brigita Žuromskaitė, Rūta Dačiulytė 369
Strony: 369-380
DOI: 10.18276/SIP.2015.41/2-31
pdfpełen tekst

Streszczenie
Turystyka jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki. Turyści wybierają coraz to bardziej zróżnicowane kierunki podróży. To powoduje, że w trakcie wyjazdów mają do czynienia z wszelkiego rodzaju zagrożeniami. W niniejszym artykule podjęto analizę współczesnych zagrożeń w sektorze turystyki oraz aspektów bezpieczeństwa turystyki wyjazdowej z Litwy. Zostały omówione istniejące zagrożenia w popularnych i nowych kierunkach wyjazdów turystycznych.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, turystyka wyjazdowa, Litwa

TOURISTS SAFETY: THE ANALYSIS OF POTENTIAL THREATS OF LITHUANIAN OUTBOUND TOURISM TRENDS

Abstract
Tourism is one of the fastest developing sectors of the economy. Tourists gather more and more diverse travel destinations. In our days during the travel time tourists deal with increasingly wider variety of threats. This paper analyzes modern threats faced by tourists departing from LTU. As well the paper analyzes the main threats tourists may encounter on the most popular tourists destinations.
Keywords: tourism, security, outbound tourism, Lithuania
JEL code: L83