Zeszyty naukowe
Autor: Wiktor Szydło 381
Strony: 381-390
DOI: 10.18276/SIP.2015.41/2-32
pdfpełen tekst

Streszczenie
Przy wykorzystaniu metod analizy instytucjonalnej i historycznej w artykule zbadano przyczyny kryzysu na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. Analiza wskazuje, że gwałtowny wzrost cen nieruchomości był typową bańką spekulacyjną spowodowaną przez tzw. finansjeryzację (ufinansowienie). Załamania na rynku nieruchomości nie można sprowadzać jedynie do kryzysu w segmencie subprime, a winą za jego wywołanie nie można obciążać wyłącznie Fannie Mae i Freddie Mac.
Słowa kluczowe: kryzys, rynek nieruchomości, Fannie Mae, Freddie Mac

HOUSING CRISIS IN THE USA

Abstract
The article aims at analysing the origins of the housing crisis in the US by employing the institutional and historical method. It is claimed that the rapid increase of housing prices was a typical speculative bubble caused by financialization. Housing crisis cannot be merely reduced to the subprime crisis. Fannie and Freddie are only partly responsible for the crisis.
Keywords: housing crisis, Fannie Mae, Freddie Mac
JEL codes: B52, G01, G21, H12, R21, R31