Zeszyty naukowe
Autor: Maria Słomińska-Okła 357
Strony: 357-367
DOI: 10.18276/SIP.2015.41/2-30
pdfpełen tekst

Streszczenie
Przedmiotem rozważań w artykule jest wpływ systemu zarządzania innowacjami na wzrost konkurencyjności regionów. Analizując literaturę przedmiotu, zwrócono uwagę na znaczenie systemów innowacyjności na poziomie regionalnym. Słowa kluczowe: determinanty wzrostu konkurencyjności regionów, Regionalny System Innowacyjności, zarządzanie innowacjami

THE DEVELOPMENT OF INNOVATION MANAGEMENT SYSTEM DETERMINANT OF GROWTH COMPETITIVENESS OF THE REGION

Abstract
The subject of discussion in the article is the impact of innovation management system to increase the competitiveness of regions. Analyzing the literature highlighted the importance of innovation systems at regional level.
Keywords: determinants of regional competitiveness growth, RSI, innovation management
JEL code: 030